Релефът на детската площадка 1-ва част

Основна полза от разнообразния релеф е, че той предизвиква интерес у децата, задържа ги навън, в парка, или в природата. Те се чувстват привлечени от височината, или дълбочината, от промяната в повърхността и възможността да опитат различен тип движение.