Детски съоръжения за обществени площи и за домашно ползване

Клатушка

Често забелязвам объркване и неразбиране на предназначението на игрални съоръжения от различен тип. На детски площадки за игра се поставят съоръжения за домашно ползване, но не липсват и случаи съоръжения за обществени площадки да се поставят в частни дворове. Докато второто не води до някакъв риск, освен от преразход на средства, то първият случай се … Има още