Релефът на детската площадка 1-ва част

Основна полза от разнообразния релеф е, че той предизвиква интерес у децата, задържа ги навън, в парка, или в природата. Те се чувстват привлечени от височината, или дълбочината, от промяната в повърхността и възможността да опитат различен тип движение.

Видео представяне на проект за дворна площадка

Преди време измислях зона за игра в частно дворно пространство. На два отделни терена трябваше да се оформят различни места…